දුප්පත්කමත් රැලි නැති කූඩුවක් වැනී

දවස පුරා ළය දවනා නොනිමි ගිනී රත් කළ යවුලෙන් සිරුරට තදින් ඇනී හිත පාරන නැතිබැරිකම ... Read more

Tagged : / /

වරදක් නොකරම යදිනෙමු සමාවක්

සෙයිලමෙ සරදම් පද නැත          නිමාවක් සසරෙදි පෙර එකටම වුණු          පමාවක් මිනිසත් බව ලැබුවත් ඇත      ... Read more

පිටිය සිසාරා තෙද බල සවි රැන්දූ නවකයන්ගෙ අභිමානය ඇල පන්දූ

2019 නවකයන්ගේ කුළුඳුලේ හටනේ අට වැනි කෙළි අදියර 'රගර්', (සරසවි බසින් කිවතොත්, ඇල පන්දු) තරග ... Read more

දින ගැන ගැන එළැඹෙන තුරු ඉඳපු තරම් නවක හටනෙ මිහිර මැව්වෙ ඔබයි කැරම්

පුරා මාසයක කාලයක් මුළුල්ලේ, තරඟ ඉසව් විසි නවයක් යටතේ කලඑළිගැන්වෙන ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයත්, සහෝදර ... Read more
1 11 12 13